Sobre nosaltres

Ecoburó és una Enginyeria i Consultoria integral tècnica, jurídica i social en el camp del Medi ambient.

Disposem d’un equip d’experts professionals preparats per donar una resposta ràpida, efectiva i econòmica al compliment d’una normativa de protecció ambiental cada vegada més exigent.

enginyeria – consultoria integral

A) Compatibilitzem l’activitat productiva i mercantil amb les exigències ambientals de la societat del segle XXI.
B) Assumim el nostre compromís amb la protecció i la millora del Medi ambient, anticipant-nos a les exigències de la normativa internacional sobre aquest tema.
C) Garantim un servei integral de qualitat en matèria mediambiental tant en serveis d’assessorament com en solucions d’enginyeria.
Hem desenvolupat un sistema d’assessoria-consultoria mediambiental externa o *outsourcing mediambiental que s’adapta a les particularitats de cada empresa o grup d’empreses.
Depenent de les seves necessitats i preferències, la seva empresa podrà beneficiar-se sempre del conjunt parcial o total dels nostres serveis a les Àrees de Gestió Mediambiental.

per què assessoria mediambiental externa?

Des de les petites i mitges empreses que no poden disposar en plantilla de personal expert multidisciplinari en la temàtica mediambiental, fins a les grans empreses que requereixen d’un *Staff que vés-li sempre per la prevenció i les millores del seu rendiment ambiental, *Ecoburó aporta efectivitat i solucions concordes amb les necessitats de cada tipus d’activitat.
Permeti’ns actuar com el Departament de Medi ambient de la seva empresa, format pel millor equip, que a més de respondre clarament a les expectatives tècniques i legals desenvolupa una labor tècnica impecable.

 

avantatges

Amb el nostre servei d’assessoria mediambiental externa li proporcionem els següents avantatges:
1. Realització de totes les tramitacions mediambientals i informació puntual i regular sobre la seva evolució administrativa.
2. Sol·licitud de permisos, obtenció i renovació de llicències ambientals de forma ràpida i eficaç.
3. Optimització dels seus gravàmens i tributs relacionats amb el medi ambient.
4. Optimització d’ocupació innecessària de temps del personal altament qualificat en la seva empresa, al no haver d’emprar-ho en la redacció projectes, tràmits i informes en resposta a notificacions rebudes de l’Administració Ambiental.
5. Reducció en la dedicació que ha de prestar Vè. a la lectura minuciosa de la complexa normativa mediambiental: Ecoburó li remet comentaris específics sobre la normativa estrictament d’aplicació a la seva empresa i atén a totes les seves consultes legals. Ecoburó, filtra la informació per a vostè per evitar consultes a bases informàtiques extenses.
6. Eficiència en el Disseny, execució i legalització d’instal·lacions mitjançant enginyeria de projectes especialitzada.
7. Actuem com el seu conseller mediambiental i interlocutor intermediari amb l’Administració. D’aquesta forma s’eviten possibles equívocs o errors en la comunicació de dades i informes; els quals, si no es disposa de la pràctica necessària, en ocasions poden desfavorir la relació amb les diferents competències i portar als resultats inesperats.