Llicencia ambiental

Totes les empreses han de disposar d’una Llicència d’Activitat per a trobar-se plenament legalitzades.

És a partir del 30 de juny del 1999 (data d’entrada en vigor de la Llei 3/98  d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental i el seu reglament d’aplicació) quan totes les empreses instal·lades a Catalunya han d’anar adaptant-se a una nova Llicència més completa anomenada LLICÈNCIA AMBIENTAL en la que ja no només tenen veu els Ajuntaments, sinó també la Generalitat de Catalunya.

Fins l’any 1999 les empreses que complien amb l’anomenat requisit havien de tenir una Llicència d’Activitat atorgada per l’Ajuntament del municipi on estiguessin ubicades, conjuntament amb una acta de comprovació per part del mateix; i tot això d’acord amb l’antic Decret 2414/1961 (Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses).

Amb l’entrada en vigor del  nou Decret 50/2005 s’estableix un Programa d’adequació  per als annexes I i II.

 

 

La Llei 17/2007 va fixar per l’any 2011 l’inici dels controls periòdics de les activitats del anexe II.2 que, d’acord amb aquesta llei, no s’havien de sotmetre’s al procés de adequació. Per a les activitats d’aquest anexe que es van sotmetre al procé d’adequació, l’inici dels controls es fa fixar per l’any 2015.

La ley 20/2009, que derogó la Ley 3/98, define en Cataluña el marco para la obtención de la Licencia Ambiental. Aquesta llei no deroga el Decret 50/2005.

 

en què podem ajudar?

1.Informant a la seva empresa de forma precisa sobre la seva situació legal al respecte  del règim d’autorització o de llicència ambiental incorporat per la Llei 20/2009 de PCAA.

2.Planificant l’adequació de la seva empresa al nou règim d’autorizació o llicència ambiental mitjançant la realizació d’una Avaluació Ambiental.

3.Tramitant totes les gestions administratives necessàries perquè la seva activitat acompleixi amb tots els requisits en Medi ambient als efectes de resoldre favorablement la nova autorització o llicència ambiental de la seva empresa.

4.Guiant-lo en tots aquells aspectes relacionats amb el Medi ambient, que hagin de ser modificats o comunicats a l’Administració en el procés de legalització de la seva empresa.

5.Revisant els Projectes, Memòries i Evaluacions Ambientals, abans de la seva presentació davant dels Verificadors Ambientals, Ajuntaments, Oficines de Gestió Ambiental Unificades (OGAUS) o Consells Comarcals.

6. Presentant les al·legacions que corresponguin davant de Resolucions de la seva Autorizació/Llicència Ambiental en cas de discrepàncies.