Contaminació Acústica

 Minimitzem el seu Soroll !

Detectar i donar solució als problemes acústics de la seva empresa, és una tasca de Ecoburó

 

La Llicència Ambiental requereix d’anàlisi i controls acústics

Una de les exigències incorporades per la Llei 20/2009 de Prevenció i Control d’Activitats Ambientals consiteix en la determinació de les emissions de soroll i vibracions generades, així como la inclusió dels seus resultats en els projectes d’activitat i en les Sol·licituds de Llicències o les seves ampliacions.

 

 

enginyeria acústica

Els nostres camps d’Actuació en Enginyeria Acústica

  Determinació dels nivells d’emissió acústica interior
  Determinació dels nivells d’inmissió exterior, o en el seu cas, dels locals adjacents
  Projectes d’aïllament acústic i càlcul del seu rendiment
  Diligència d’obres
Quina és la diferència entre l’Enginyeria Acústica i altres estudis sonomètrics?
L’enginyeria acústica  no només detecta deficiències, també aporta solucions tècniques concretes a menor cost.
Posem a la seva disposició:
  Professionals amb més de 10 anys d’experiència en el sector
  Instrumental avançat en sonometria i electroacústica
  Metodologia i estil de presentació de resultats
  Rapidesa i eficàcia en els treballs
I a més:


Acústica Industrial
ÀREA INDUSTRIAL:
  Avaluació d’exposición al soroll dels treballadors
  Apantallaments i tancaments d’instal lacions i maquinària
Acústica Arquitectònica
EDIFICIS, NAUS I LOCALS:
  Aïllament acústic
  Acondicionament acústic
  Electroacústica i sonorització
  Comfort Acústic
PROJECTES
  Aïllaments Acústics i Vibracionals
  Projectes visats
  Diligència d’obres
  Certificat de finalització
  GARANTIA I VERIFICACIÓ
ACCIONS
  Anàlisi d’inmissións i emissió de soroll
  Dictamens  sobre el cumpliment de les normatives d’aplicació.
  Solucions en minimització del soroll en origen i aïllaments acústics
Assessoria jurídica davant expedients administratius relacionades amb el soroll i les vibracions.