Archive for the ‘energia’ Category

Certificació energètica d’edificis

Els consumidors comprenen de forma natural els avantatges del Certificat Energètic d'habitatges. Però el propietari d'un habitatge pot treure-li no pocs avantatges comercials, malgrat que al principi el certificat energètic d'habitatge li pugui semblar una despesa inútil i contrari als seus interessos. Tenir un Certificat Energètic d'habitatge amb una alta qualificació, o almenys superior al […]