Archive for the ‘Auditoria’ Category

CHECKING AMBIENTAL

Conegui l’Estat de la Situació Ambiental de la seva Empresa. Obtingui la seva Llicència Ambiental d’acord amb la Ley 20/2009 de la PCAA. Comprovi l’estat actual d’alguna de les seves instal·lacions.   Comprovi: El grau de compliment a la seva empresa, dels requeriments legals d’aplicació i que, en matèria de medi ambient, exigeixen les diferents […]