BONO IURIS

Ecoburó Consulting, li ofereix un servei complet d’actualització trimestral de requeriments legals en matèria de medi ambient, basat en un compendi de legislació elaborat específicament per a la seva organització i centres d’activitat.

 

Bonus Iuris inclou, totes aquelles normatives que de forma directa i/o indirecta afecten al desenvolupament de les activitats, productes i serveis de la seva organització. En aquesta línia, el Departament Jurídic d’Ecoburó, col·labora amb terceres parts interessades com Administracions, organismes certificadors i verificadors,  para l’aclariment de les interpretacions i implicacions que d’aquestes normatives es desprenen. Només així, podem garantir la prevenció i adaptació a les complexes i numbroses disposicions legals que són aprobades dia a dia en els àmbits europeu, estatal, autonòmic i local.

 

Informi’s del nostre servei d’actualització legal pel seu Sistema de Gestió.