Àrea d’Energia Solar

Especialment dissenyat per a:

Instal·lacions esportives

Indústria

Apartaments

Hotels, pensions

Camping

Hospitals

principals aventatges

  Reducció del cost energètic
  Màxima garantia en ACS
  Mode simple d’operacions

estratificador de capes

  Alt rendiment
  Increment del rendiment de qualsevol font d’energia aplicada
  Facilitat de connexionat a la instal·lació
  Aïllament d’elevades prestacions
  Durabilitat estimada superior a 20 anys
  Combinables en sèrie o paral·lel
  Compatible amb qualsevol tipus de caldera
  Volums des de 350 fins a 1.850 Litres

aigua calenta mitjançant intercambiador de calor

  Element d’alt rendiment
  Evita l’aparició de la legionel·la
  Temperatures de servei estable a qualsevol cabal  de funcionament
  Rang de temperatures configurable
  Substitueix als grans acumuladors
  Minimitza el volum d’inèrcia requerit degut al major aprofitament de l’energia
  Disminució del consum energètic en la recirculació
  Unitat compacta muntada i certificada en fàbrica segons estàndards ISO 9001
  Disminueix i facilita les feines de manteniment

 

fonts d’energia

Equip compatible amb:

Gas

Electricitat

Gasoli

Biomasa

Solar

Llenya

Augmenta el rendiment de la font de calor

 

càrregues auxiliars

Compatible amb altres usos:

  Calefacció per radiadors
  Calefacció per terra radiant
  Calefacció per aerotermos
  Climatització de piscines
  Procés industrial
  Aire condicionat

 

energia solar tèrmica

  Pannells solars d’alt rendiment.
  Sistema exclusiu low flow d’altes prestacions regulat electrònicament.
  L’unitat solar s’ajusta de forma dinàmica a les variacions de radiació solar.
  El sistema exclusiu stratos prioritza  de forma automàtica l’energia solar  davant altres fonts d’energia.
  Tuberies de baix diàmetre i connexionat simple, generant instal·lacions compactes.
  Màxima fiabilitat de funcionament,  eliminant el risc de sobrecalentament de la instal·lació en època estival.